2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ (ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ವಲಯ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು


ಸಂದೇಶಗಳು

  • ನಮ್ಮ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಹಸಿರಾಗಿಸೊಣ.
  • ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಡಿ.

  • ನಮ್ಮ ಅಂರ್ತಜಾಲ ವಿಳಾಸ, Property Tax online. ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರೀಕರಾಗಿ.  ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್


ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

  • 11 ಜನವರಿ, 2017 ರಂದು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು Tender Sure ರಸ್ತೆಗಳುನು ಪರೀಷೆ ಮಾಡಿದರು
  • ಕೆನಡಾದ ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸೌಗಾ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೊನೀ ಕ್ರೊಂಬಿ ಯವರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಯವರನು ಜನವರಿ 9th, 2017 ರಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು.
  • 'Taste of Joy' ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸನ್ಮಾನ್ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು ಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ೧೪-೧೨-೨೦೧೬, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ.
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ


ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು

 

Visitors Count :