ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ದಿವ್ಯಾಂಗ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ

ಒಂಟಿ ಮನೆ ಸುತ್ತೋಲೆ -ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ

ಒಂಟಿ ಮನೆ ಸುತ್ತೋಲೆ -ಬಿಸಿಎಂ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿನಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ

ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೂರು ಅಭಿಯಾನ-ನಮೂನೆ-4B

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದ ಅನುಧಾನದ ಹಂಚಿಕೆ ಕ್ರೀಯಾಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ 

ಅನುಬಂಧ-1

ಅನುಬಂಧ-2

ಅನುಬಂಧ-3

 

 

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ

ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ-2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದ ಅನುಧಾನದ ಹಂಚಿಕೆ ಕ್ರೀಯಾಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ಕುರಿತು. 

ಅನುಬಂಧ-1-2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಿಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಲಯವಾರು ಕ್ರೀಯಾಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-3 ವಲಯವಾರು ಅನುದಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರ

ಸುತ್ತೋಲೆ-1

ಸುತ್ತೋಲೆ-2

ಸುತ್ತೋಲೆ-3

Law books Tender Notification

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು   ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮಿಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ವಲಯ/ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಕ್ರೀಯಾಯೋಜನೆಯ ವಿವರ

ಅನುಬಂಧ-4-ಪಿ-ಕೋಡ್ -1878 ವಿವರ

ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2016-17 ಪ್ರಕಟಣೆ 04-01-2017

                              ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ -2016-17                                   ಕ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆ-ಕಛೆರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 25-10-2016

ಅನುಬಂಧ-1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಅನುಬಂಧ-2 (ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರ ಅನುಧಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿವರಗಳು)

ಅನುಬಂಧ-3,4&5

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಬಿದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಲ್ಲಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಖರೀದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಾಂಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಹನ (ಕಾರ್ ) ಖರೀದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ

2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಘು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಘು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ-ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ

ಬಾರ್ ಬರ್ ಕಿಟ್

ಕಾರ್ ಪೆಂಟರ್ ಕಿಟ್ 

ಧೋಭಿ ಕಿಟ್

ಚಾಲನೆ(Driving)

ಶಿಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಿ 

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕಿಟ್ 

ಅಂಗವಿಕಲರ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಪಟ್ಟಿ 

Laptops

Plumber Kit

Sarathi Yojane

Self Employement Scheme (Purchase of Vehicles)

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ನಲ್ಮ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ನಲ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ

ನಲ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(ಗುಂಪು) ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ನಲ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(ವೈಯುಕ್ತಿಕ) ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ನಲ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯ ತರಬೇತಿಗಳು 

2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ

ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ವಲಯವಾರು ಕಛೇರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಲಯವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ಆರ್ .ವೈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರುಗಳ ವಿವರಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವರಗಳ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

    ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳು

    ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ವರ್ಗದವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

    ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

    ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ-ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 

    2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

    ಸಾರಾಂಶ

    2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂದುಳಿದ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

    2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ ವರ್ಗದವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

       2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ  ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರ

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ

ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ-18-03-2016

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ, ಭೋದನಾ ಶುಲ್ಕ, ಪರೀಕ್ಷಾ, ಇತ್ಯಾದಿ ಶುಲ್ಕದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ.

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ, ಭೋದನಾ ಶುಲ್ಕ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಶುಲ್ಕದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ. 

 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ, ಭೋದನಾ ಶುಲ್ಕ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಶುಲ್ಕದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 

 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ, ಭೋದನಾ ಶುಲ್ಕ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಶುಲ್ಕದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ.

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ

 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂದುಳಿದ / ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರಗಳು 

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ / ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು "ಪಾಲಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಯೋಜನೆ" ಯಡಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

2013-14 Free Site Presiding

ಪೂರ್ವ ವಲಯ

ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2015-16

ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ 2015-16

NULM ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ಮರು ಪಾವತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂದುಳಿದ/ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ಮರು ಪಾವತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ

ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಶಹರಿ ರೋಜ್‍ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರಕಟಣೆ

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ವಲಯವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು

2009-10ನೆ ಸಾಲಿನ ವಲಯವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗ

 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಅಂಗವಿಕಲ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ

 

 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ. 

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಹನಚಾಲನೆಯ ತರಬೇತಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಘು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರಥಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಧನ. 

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ/ ಗೃಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್‍ಗಳ ವಿತರಣೆ. 

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಟಾಟಾ ಏಸಿ, ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಓಮಿನಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಧನ.

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯ ತರಬೇತಿ.

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ - (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ)

  2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಕ್ರ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ವಿತರಣೆ.

 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ-ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ.

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಗಾರ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆ.

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು (ಟಿ.ವಿ/ವಿಡಿಯೋ/ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಪ್ಲಂಬರ್,ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್/ಮೋಬೈಲ್/ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷೀಯನ್).

2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮುದಾಯದ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಯೋಜನೆ

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ  ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮರುಪಾವತಿ.

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಅಮೂರ್ತ

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ (ಅಮೂರ್ತ -ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 1 ರಿಂದ 11)

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ –ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ (ಅಮೂರ್ತ -ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1ರಿಂದ 11)

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ (ಅಮೂರ್ತ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 11)

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (ಅಮೂರ್ತ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 11)

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ -ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1

2015-16 015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು  ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1 

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ- 2

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2 

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2  

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ -ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಕಲಚೇತನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-.4

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-4

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-5.

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-5

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-5

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-5

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-5

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜೆನ-ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-5

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-6

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-6

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-6

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-6

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-6

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-6

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-7

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-7

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-7

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-7

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-7

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-7

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-8

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-8

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-8

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-8

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-8

2015-16ನೆ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-8

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-9

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-9

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-9

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-9

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-9

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-9

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-10

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-10

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-10

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-10

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-10

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-10

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11 

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ-ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-11