ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ  

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚಾರ್ಟ್

ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕೋರಮಂಗಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ 2018-19ರಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4 138 ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು

 

ರಾಜಕಾಲುವೆ(ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿ) ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೋರಿಕೆ.