ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ  

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚಾರ್ಟ್

ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ -ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ,ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಭಾಗದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2016-17 ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ   

2016-17 ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಗರೋಥ್ಥಾನ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ-ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು-ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ   

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-1

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-3

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-4

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-5

ಪ್ಯಾಕೇಜ್-6

 

ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

 

ರಾಜಕಾಲುವೆ(ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿ) ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೋರಿಕೆ.