ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಮ. ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಹೆಸರು

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಹೆಸರು

1


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ.ಗುಣಶೇಖರ್

 

63

ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

2


Pulpit Rock

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ.ಎನ್.ಸ್ವಾಮಿ

 

69

ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

3


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಆನಂದ್‍ಕುಮಾರ್. ಎಸ್

 

80

 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ 

4


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ

 

145

 ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

5


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಭಧ್ರೆಗೌಡ

 

67

ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

6


Pulpit Rock

ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಜೀಮ್ ಖಾನಮ್

 

139

ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

7


Pulpit Rock

ಶ್ರೀಮತಿ  ಸೀಮಾ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖಾನ್

 

136

ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

8


Pulpit Rock

ಶ್ರೀಮತಿ  ನೇತ್ರ್ರಾ ನಾರಾಯಣ್

 

32

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

9


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ ವಿ.ಏಳು ಮಲೈ

 

60

ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

10


Pulpit Rock

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ

 

70

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

11


Pulpit Rock

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯಿತ್ರಿ. ಎಂ

 

122

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ

12


Pulpit Rock

ಶ್ರೀ  ಎಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ

 

113

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ