Latest News

ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ -ಸೈಟ್ ಘಟನೆಯ ವರದಿ  12-02-2017
ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ವರದಿ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2016-17 ಪ್ರಕಟಣೆ 04-01-2017
ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖೇನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ
ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು (ನಾಗರಿಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ
ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು) ರವರ ಕಛೇರಿ ನೆನಪೋಲೆ-1 04-01-2017
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಪರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಪರಿಸರ ತೀರುವಳಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ: 23-06-2016
ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಹಾಜರಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ. ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 19-01-2016