DRC ಯ ಸಂಗ್ರಹ/ಸಾರಾಂಶ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ 

ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ DRC ಪಟ್ಟಿ

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ DRC ಪಟ್ಟಿ 

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ DRC ಪಟ್ಟಿ 

ಪೂರ್ವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ DRC ಪಟ್ಟಿ

ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ DRC ಪಟ್ಟಿ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ DRC ಪಟ್ಟಿ

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ DRC ಪಟ್ಟಿ  

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ DRC ಪಟ್ಟಿ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ DRC ಪಟ್ಟಿ  

Karnataka Gazette Notification