ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳು

ಆಡಳಿತ

ಆಡಳಿತ

 ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

ARO ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

Ducts

ಬಿ ಎಸ್ ಯು ಪಿ

ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು

ಇಇ ಟಿಇಸಿ

ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೆಲ್

ಸಿಇ ಯೋಜನೆ-1

ಸಿಇ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಇಡಿ

ಎಸ್ ಇಟಿ ವಿಸಿಸಿ

ಇಇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್

ಇಇ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಶ್ಚಿಮ

ಇಇ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್-1

ಇಇ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೋಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಭಾಗ-1

ಇಇ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೋಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಭಾಗ-2

ಇಇ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೋಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಭಾಗ-3

ಇಇ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೋಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಭಾಗ-4

ಇಇ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಕ್ಷಿಣ

ಇಇ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ

ಸಿಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಯು ಪಿ

ಇಇ ಎಂ ಪಿಇಡಿ

ಇಇ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್

ಇಇ ಆರ್ ಒ ಬಿ/ಆರ್ ಯು ಬಿ

ಇಇ ಎಸ್ ಡಬ್ಲು ಎಂ-3

ಇಇ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಹದೇವಪುರ

ಇಇ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಲಹಂಕ

ಇಇ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಚೇರಿ 

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಒಎಫ್ ಸಿ

ಯೋಜನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್-1

ಇಇ ಯೋಜನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್-1

ಯೋಜನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್-2

ಇಇ ಯೋಜನೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್-2

ಮಳೆನೀರು ಡ್ರೇನ್

ಎಸ್ ಡಬ್ಲು ಡಿ

ಕಂದಾಯ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ (ಕಂದಾಯ)

ಆರೋಗ್ಯ

ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್

ಹೆಲ್ತ್ ನಾನ್ -ಕ್ಲಿನಿಕಲ್

ಎಂ ಒಎಚ್-ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಕಲ್ಯಾಣ

ಕಲ್ಯಾಣ

ಮಾರ್ಕೆಟ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಿಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತು ಬಿಎಸ್ ಯುಪಿ

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ

ಎಸ್ಟೇಟ್

ಎಸ್ಟೇಟ್

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ

ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಆರ್ ಕಚೇರಿ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

ಅರಣ್ಯ

ಡಿಸಿಎಫ್ ಉತ್ತರ

ಡಿಸಿಎಫ್ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ

ಚುನಾವಣಾ

ಚುನಾವಣಾ

ನಗರ ಯೋಜನೆ

ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ

ನಗರ ಯೋಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ

ನಗರ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತರ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಸಲಹೆಗಾರ (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ)

ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಭಾಗ

ನಗರ ಸಭೆ

ಕಾನೂನು ಸೆಲ್

ಕಾನೂನು ಸೆಲ್

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮಾಹಿತಿ ಸೆಲ್ ಹಕ್ಕು

ಆರ್ ಟಿಐ ಸೆಲ್

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಜಾಹೀರಾತು

ಜಾಹೀರಾತು

ಬಿಎಂ ಟಿಎಫ್

ಬಿಎಂ ಟಿಎಫ್