ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ-ನಗರದ ಆಯ್ದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು. 

ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್
 

                 02-06-2003 ( ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ)           

01-07-2013 ( ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು)

  28-12-2015 ( ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು)

ತನಿಖೆಗಳು

ಬೀದಿ ದೀಪ ತಪಾಸಣೆ ತಂಡ 22-07-2015

ಬೀದಿ ದೀಪ ತಪಾಸಣೆ ತಂಡ 06-06-2015 

 

ಆದಾಯ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಆದಾಯ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು 

ಸುತ್ತೋಲೆ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್

ಸಿಎಮ್ಸಿ ಖಾತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ 

ಸುಧಾರಣೆ ಚಾರ್ಜಸ್ 

ಖಾತ ಮಿಶ್ರಣ 

ಖಾತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  

ರಸ್ತೆಗಳು ಹೆಸರಿಸುವ, ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ... ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ 

ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ಐಓ ಸೂಚನೆ

ವಿಷಯ 

ಪಿಡಿಎಫ್

8

19-12-2015

ಡಿಸಿಆರ್(ಕಂದಾಯ)ಪಿ.ಆರ್/4431/2015-16

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಯ ಆದಾಯ ವಿಭಾಗದಡಿ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು 

ನೋಟ

 

 

ಪಟ್ಟಣ/ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

 

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 22-05-2019
ನಡವಳಿ- Ease of doing Business Action Plan- ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
Ease fo doing business policyನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕಟ್ಟಡಗಳು/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ/ಮೋರಿ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 19-01-2016 ರ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಎಫ್ ಎ ಆರ್ ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

 ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ

 ಕಟ್ಟಡ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು, ಅನಧಿಕೃತ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ

 ನಕ್ಷೆ/ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ನಿಯೋಜನೆ

 ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

 ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಪಕರ ಆದೇಶಗಳು

ಬೆಂ.ನೀ.ಸ. ಮತ್ತು ಒ.ಚ.ಮಂ. ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಪತ್ರಗಳು

 

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳು/ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇರುವ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ತರಬಲ್ಲ ವಸ್ತು/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ/ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ 

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಅಧಿಕಾರಿ/ಉದ್ಯೋಗಿ/ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಣಪಾವತಿ ಬಿಡುಗಡೆ 29-07-2015 

ಕ.ಪು.ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು.

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ./ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ/ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ/ಸ.ಸ್ವ.ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ  (ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ)

ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 

ಜೀವಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬೆರಳಚ್ಚು ದೃಡೀಕಾರಕ 

ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳು/ನಿರ್ಮಾಣ ಉಲ್ಲಂಗನೆಯಾದಾಗ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ

ಬಾಡಿಗೆ ಅತಿಥಿ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 

ದಿನಾಂಕ 29-06-2016 ರ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಭಜನೆ

ನಗರೋತ್ಥಾನ 2014-15 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ 

ವಾರ್ಡ್ ವಾರು ಮೀಸಲು ಪಟ್ಟಿ 

ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ 

ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಐ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಸಿ ಟಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 19-02-2015

ಡಿ ಟಿ ಎಫ್ ಎರಡನೆ ಸುತ್ತು ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೊ 18-02-2015

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಫಾರಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸತಾಗಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಖಾತಾ ವರ್ಗಾವಣೆ, ವಿಭಜನೆ,ಸಂಯೋಜನೆ ನೀಡಲು ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿ/ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ತಂಡದ ನೇಮಕಾತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು(ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಕಾರರು) ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2013

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಾಗರಿಕರು ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಾವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಐ ಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇತಿಹಾಸ, ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ. ಪಾ. ವಿಭಜನೆ ಕುರಿತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ 

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ. ಪಾ. ವಿಭಜನೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 

ಉಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ.ಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

ಮರ ಕತ್ತರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆ

ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವುದರ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಟ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಸುತ್ತೋಲೆ ಯೋಜನೆ ಸಮ್ಮತಿ

ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಮೊಬೈಲ್ ಇ-ಆಡಳಿತ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಕಚೇರಿ ಮುಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಫಲಕ ಕುರಿತಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಧರಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಡಿ ವರ್ಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ನಕ್ಷೆ/ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು.

ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಕ್ಷೆ/ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ.

ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.

ನಕ್ಷೆ/ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ.

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 40 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ನಿಷೇಧ.

ಆದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ

ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ನಿಯೋಜನೆ

ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

2010-11 ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಳಕೆ

ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧಿಕಾರದ ನಿಯೋಜನೆ

30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಡತಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು

ಕಾಮಗಾರಿ ಕೋಡ್ ಗಳ ನವೀಕರಣ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು