ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ  

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚಾರ್ಟ್

ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಿ ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
Remodeling of SWD V-300 near Kalidasa Nagara, Hoskerehalli by strenthening -SSM providing jacketing & bed protection at Hoskerehalli in Ward No 161
Detailed estimate for Annual maintenance of Strom Water Drain in Rajarajeshwarinagar Zone incluidng Desilting, Removal of Floating Solid Waste/Jungle clearance in drain/walls, strengthening of size stone masonry joints, prevention of dumping of Debries and conveying the sukt/debries/solid waste to approved locations
Construction of RCC Retaining Wall to Secondary SWD V-116 at Krishnadevaraya road (Pipeline Road) in Ward No 123
Construction of RCC Retaining Wall to Primary Storm Water Drain V-100 in Place of Collapsed SSM Wall at pipeline road, Hosahalli in Ward No-124
Remodeling of secondary SWD at 9th Main at RPC layout in Ward No-133
Remodeling of secondary SWD at 9th Main at RPC layout in Ward No-133 (KRIDL)
Annual Maintenance of Storm Water Drain including Desilting, Removal of Floating Solid Waste/Jungle Clearance in Drains/Walls, Construction and Strengthening of size stone Masonry/Joints, Prevention of Dumping of Debris/Solid Waste and Conveying the Silt/Debris/Solid Waste to approved Locations)South Zone
Annual Maintenance of Storm Water Drain including Desilting, Removal of Floating Solid Waste/Jungle Clearance in Drains/Walls, Construction and Strengthening of size stone Masonry/Joints, Prevention of Dumping of Debris/Solid Waste and Conveying the Silt/Debris/Solid Waste to approved Locations)- Dasarahalli Zone
ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಕೋರಮಂಗಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ನೀರುಗಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ 2018-19ರಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಯಶವಂತಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ

ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರುಗಾಲುವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4 138 ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು

 

ರಾಜಕಾಲುವೆ(ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿ) ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೋರಿಕೆ.