ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಮ  ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

1.     

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿ

ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರಾರು

22975501

9663000002

2.     

ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಆನಂದ್

ಉಪ ಮಹಾಪೌರಾರು

22975688

9448089689

3.     

ಶ್ರೀ, ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

22237455  /22221286

9480683001

4.     

ಶ್ರೀ. ಮನೋಜ್ ಆರ್, ಐ.ಎಫ್. ಎಸ್

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಹಣಕಾಸು)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಜಾಹೀರಾತು/ಕಂದಾಯ- I/C)

22975707/22975555

-

5.     

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಮ್. ವಿಜಯ ಶಂಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

22975551/ F-22124357

9480683397

6.     

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಿ ರವೀಂದ್ರ (ಐ.ಐ.ಎಸ್)

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿ/ಶಿಕ್ಷಣ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ/ಕಲ್ಯಾಣ)

22112585/22975597/22975728

9480683000

7.     

ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿ. ನಾಯಕ್

 ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)

22975552/F22221280

9480683398

8.     

 

ಕಾನೂನು ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

22975579

 

9.     

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ ವೃಷಬೇಂದ್ರ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ)

22975549

9480683551

10.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ ಆರ್ ಹರಿಶೀಲ್ಪ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ-1)

(I/C-ಜಾಹೀರಾತು)

22975562

9480685499

11.   

ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಪಿ.ಎಮ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ-2)

22975519

9480685220

12.   

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಎಮ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಂದಾಯ)

22975555

9902333330

13.   

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಕಂದಾಯ)

9480683467

14.   

ಶ್ರೀ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಸ್.ಎನ್

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ & ಟಿ.ಡಿ.ಆರ್)

22975693/94/91

9480685230

15.   

ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರು

22975558

9480683513

16.   

ಶ್ರೀ ಸರ್ಫ್ ರಾಜ್ ಖಾನ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಆರೋಗ್ಯ/S.W.M)

22975591

9448111066

17.   

ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು)

-

9480685223

18.   

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿ)

22975543

9480685380

19.   

ಶ್ರೀ ಮಂಗಲ್ ದಾಸ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಾಂಖ್ಯಿಕ)

22975802

9480683189

20.   

ಡಾ|| ನಿರ್ಮಲಾ ಬುಗ್ಗಿ

ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕ್ಲಿನಿಕಲ್)

22975516

9480683907

21.   

ಡಾ|| ಲೋಕೆಶ್ ಎಮ್ ಎನ್

ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ(ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ)

9480683515

22.   

ಶ್ರೀ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಟಿ

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು

22247627/22247628

9480683131

23.   

ಶ್ರೀ  ಎಮ್ ಕೆ ಮುರಳಿಧರ್  

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧ ಕರು

22340464/22211703/22975578

-

24.   

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ್

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

22297463

9483544525

25.   

ಶ್ರೀ ಆರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್

ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (JNNURM)

22128498/F22297463

9480684713

26.   

ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರ ಯೋಜನೆ)

-

9449850172

27.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೆ.ಆರ್

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

22975568

9480685216

28.   

ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಮುನಿರಾಜ್

ಉಪ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ

22975580

9480684612

29.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ ಸರೋಜ

ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (I/C)

22975574

9632624624

30.   

ಸುರೇಶ್


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ

22975520/22975582

9480685455  

31.   

ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಸತೀಶ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(Vigilance & PPED)

22975516

9480683065

32.   

ಶ್ರೀ ಕೆ ಟಿ ನಾಗರಾಜ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ-ಕೇಂದ್ರ)

-

 

9845222224

33.   

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆ )

22975663

9480683031

34.   

ಶ್ರೀ ಎಮ್ ಆರ್ ವೆಂಕಟೆಶ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು (OFC)

22117175

9480683513

35.   

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬೃಹತ್ ರಸ್ತೆ )

22975663

9480683031

36.   

ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು       (OFC Cell)

-

9480683190

37.   

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (RI-Special Division)

-

9480685235

38.   

ಶ್ರೀ ಉಮಾಶಂಕರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (TEC)

-

9480684418

39.   

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (TEC)

-

9739520995

40.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಕ್ಕಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (TEC)

-

9483544277

41.   

ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (RI)

-

9480683070

42.   

ಡಾ|| ಸಂಧ್ಯಾ

ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮ್ಯಾನೆಜ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್)

22975855/22132828

9480684159

43.   

ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (MPED)

22485320

9480683130

44.   

ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (MPED)

22485320

9480684712

45.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ.ಆರ್ ಶೋಭಾ

ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ (I/C)

22975570

9480683391

ಬಿ.‌ಎಮ್‌.ಟಿ‌.ಎಫ್

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

46.   

ಶ್ರೀ ಟಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಐ‌ಪಿ‌ಎಸ್

ಹೆಚ್ಚುವರಿ  ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (BMTF)

22975586

9480683410

47.   

ಶ್ರೀ ಆರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (BMTF)(I/C)

22975587

9480683449

48.   

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (BMTF) ನಗರ ಯೋಜಕರು

-

9480685378

49.   

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ ಬಾಬಾ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (BMTF)

22975587

9480685372

50.   

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ

ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (BMTF)

22975588

9916830089

51.   

ಶ್ರೀ ಆರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್

ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ (BMTF)

22485307

9480683449

52.   

ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಉಪ  ನಿರ್ದೇಶಕ (BMTF) ನಗರ ಯೋಜಕರು

22485311

9480685378

ವಲಯ ವಾರು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

53.   

ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪು ರಾವ್

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ

22975698

9480685226

54.   

ಶ್ರೀ ಶಾಂತಕುಮಾರ್

ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ACF East)

25585577

-

55.   

ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನ ಪ್ರಭ

ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ  (ACF West)

-

9480685219

56.   

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಅಲಿ ಪಿಂಜರ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕಾ)

22975556

9900509060

57.   

ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪೂರ್ವ)

22975545

9480685559

58.   

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮದ್ ಅಲಿ ಪಿಂಜರ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

22975626

9900509060

59.   

ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ದಕ್ಷಿಣ)

22975748

9480685103

60.   

ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ)

-

9611480908

61.   

ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಮಹದೇವಪುರ)

-

7259363162

62.   

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್  ಕೆ ಶಮಂತ್ ಕುಮಾರ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

-

9448649335

63.   

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

-

9845014293

64.   

ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ

ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಯಲಹಂಕ)

-

9663444118

65.   

ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ

ಆರ್  & ಎಫ್

-

9900247712

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

66.   

ಡಾ||  ಜಿ ಆನಂದ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ)

-

9480685949

67.   

ಡಾ||  ಶ್ರೀ ರಾಮ್  

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶಸಂಗೋಪನೆ) (I/C)

22975566

9480685210

68.   

ಶ್ರೀ ಚಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಟಿ.ಎನ್  

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ದಕ್ಷಿಣ)

-

9480683401

69.   

ಡಾ|| ಹೆಚ್  ಎಮ್ ರಾಜಶೇಖರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಪಶ್ಚಿಮ)

-

9480683395

70.   

ಡಾ|| ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಪೂರ್ವ)

-

9480683431

71.   

ಡಾ|| ರವಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

-

9480685209

72.   

ಡಾ|| ಎಮ್.ಟಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ)

-

9480683402

73.   

ಡಾ|| ಸುರೇಶ್ ಎಸ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

-

9480684487

74.   

ಡಾ||  ವಿ ರಮೇಶ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಯಲಹಂಕ)

-

9448725445

75.   

ಡಾ||  ಶ್ರೀ ರಾಮ್  

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ-ಮಹಾದೇವ ಪುರ)

-

9480685210

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಹಣಕಾಸು)

ಕ್ರ.ಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

76.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ  

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ)

-

-

77.   

ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಎನ್ ಕೆ

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಪೂರ್ವ)

22975865

9480683004

 

ಶ್ರೀ ಸುಭೇಶ್

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಪಶ್ಚಿಮ)

22975665

9972256004

79.   

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ದಕ್ಷಿಣ)

22975765

8861466888

80.   

ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ಎನ್

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು

(ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ)

28602487

9901872410

81.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಕೆ

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಮಹಾದೇವಪುರ)

28512300

9480683530

82.   

ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಬಿ.ಆರ್

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ)

25735642

9480683408

83.   

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪಾಲ್

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ)

28370678

9844772655

84.   

ಡಾ|| ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು  (ಯಲಹಂಕ)

-

9880049385

ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗ

85.   

ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ.ಆರ್ ಶೋಭಾ

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು   (ಚುನಾವಣಾ ವಿಭಾಗ)

22975564

9480683391

ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗ

86.   

ಶ್ರೀ ಮಧು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (I/C)

22975517

9480685233