ಓ ಎಫ್ ಸಿ


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರ್‍ಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಕೋಶ)

ಓ.ಎಫ್.ಸಿ  ಅಳವಳಿಕೆ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿಯಮವಳಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಡಿಕೃತ ಆದೇಶ 17-05-2017

ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಲಯವಾರು ಓ.ಎಫ್.ಸಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳು- 2016-17 & 2017-18

 

ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಲಯವಾರು ಓ.ಎಫ್.ಸಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳು 

ಸೇವಾ ಒದಗಿಸುವವರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಹೆಚ್ ಡಿ ಡಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ

ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಸಭೆಗಳ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಓ ಎಫ್ ಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಜಿ ಐ ಎಸ್ ನಕ್ಷೆ

80 ಹೊರವಲಯದ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ = 923.00 ಕಿ.ಮೀ

285 ಉಪ ಹೊರವಲಯದ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ಅಂದಾಜು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ = 1017.00 ಕಿ.ಮೀ

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಒದಗಣೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಏತರ ಸೇವಾ ಒದಗಣೆದಾರರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ

ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಕೋಶ- ನೀಡಲಾದ ಅನುಮತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶುಲ್ಕಗಳ ವರ್ಷಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ

ಕತ್ತರಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿರುವುದು

ಬೆಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 19 ಮೇ 2015 ರಂದು ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಅನಿಲ ಮಾರ್ಗ ಕಂದಕಗಳ ಅಂದಾಜು-ವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು

ಮೆ|| ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‍ಟೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‍ಗೆ 04-06-2015 ರಂದು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆ

ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಕುರಿತು ಸ್ವ ಘೋಷಣೆ

ಸಭೆ ಸೂಚನೆ ಪತ್ರ

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಸಭೆ ನಡಾವಳಿಗಳು 26-06-2015

ಎಲ್ಲಾ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ-ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ವಿವರಗಳು

ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ. ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಆಡಳಿತಗಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿ- ರಸ್ತೆಗುಂಡಿ ಅನುಬಂಧಗಳು ಕುರಿತು

ಓ ಎಫ್ ಸಿ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 04-08-2015