ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹೆಚ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

 

 

 

  • Potholes filled details in BBMP limits for public view. 

  • ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರಾತ್ತಾನ ಅನದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತದ ವೈಟ್‍ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅನುದಾನ ದುರುಪಯೋಗ ದೂರಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ತಜÐರ ಸಮಿತಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  
     
  • ಹೊಸತೇನಿದೆ
    ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ