ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

 

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಹೆಚ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

 

ಶ್ರೀ. ಎಂ ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್
ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ
Worshipful Mayor

 

ಶ್ರೀ.ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜು ಸಿ.ಆರ್
ಉಪ ಮಹಾಪೌರರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ

 

  • Property Tax collection for Week ending 12-Oct-2019 is Rs. 2181.51 Crores. Please pay your Property Tax promptly to help build a more vibrant and cleaner Bengaluru. Click here to Pay your Property Tax  
  • CITIZENS OF BENGALURU ARE REQUESTED TO AVAIL BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM SERVICES USING VARIOUS COMPLAINT MODES LIKE: http://bbmp.sahaaya.in, 24/7 CALL CENTRE CONTACT No. 080-22660000, WHATSAPP ONLY: 9480685700, FACEBOOK: https://www.facebook.com/bbmp.comm1/, TWITTER: https://twitter.com/BBMPCOMM, FIX MY STREET – MOBILE APPLICATION, E-MAIL:contactusbbmp@gmail.com, & AUTOMATIC CHATBOT  
  • ಹೊಸತೇನಿದೆ
    ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ